• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0895737595
    • Условия за ползване

     С всяка направена поръчка от сайта DIAVTO.COM Вие се съгласявате с Условията за ползване

      

     Първото и най-важно нещо, което искаме да кажем е благодарим Ви, че избрахте DIAVTO.COM. Всички от екипа ще се стараем да помогнем на всеки един от Вас, дори и само със съвет, който в повечето случаи е най-важен! Ще се стремим да бъдем максимално полезни едни на други и не бързайте да ни критикувате, когато сгрешим. Няма безгрешни, всички сме хора и чрез адекватна комуникация ще постигнем желаните резултати. Успех и приятно пазаруване.

      

     Условия за нови авточасти

     1. Гаранционните условия на всяка нова част са упоменати в конкретния продукт ( ако има такава), като сроковете варират от 6 месеца до 24 месеца. 

     2. Всички части трябва да бъдат монтирани от сервизен специалист, с издаден документ за монтаж.

     3. През периода на гаранцията, всяка част може да бъде подменена за нова, ако се установи фабричен дефект или преждевременно износване.

     4. Не всички нови части притежават гаранционен срок! Погледнете внимателно описанието на артикула или попитайте преди да поръчате.

     5. При неналичие на дадена марка авточаст и наличие на друга със същото предназначение и качество, се изпраща наличната.

     6. Доставка на налични авточасти се изпращат на същия ден, ако са поръчани до 16:00 часа, а след 16:00 часа на другия ден.

     7. Неналични стоки или такива, за които се изисква авансово плащане се доставят до 10 дни от датата на плащане. Тези информация е описана в дадения артикул.

     8. Можете да върнете всяка част в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване, ако опаковката на артикула е ненарушена. При всички други случаи може да получите отказ от приемане.

     9. Гаранционният срок започва от датата на закупуване на артикула.

     10. При рекламация е необходими да върнете развалената/износена/дефектирала част придружена с копие от документа за монтаж и номера на гарнционната карта. Замяна на авточасти се извършват само след върната развалена/износена/дефектирала част. При неналична част в складовете ни, доставката може да отнеме до 10 календатни дни.

      

     Условия за втора употреба  авточасти

     Уважаеми Клиенти,
     моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване. Същите са общодостъпни чрез сайта www.diavto.com и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане от потребителите на сайта.

     С поставянето на отметка, че приема условията за ползване, Потребителят се съгласява, че е съгласен с тях и че DIAVTO е предоставил информацията по чл. 47 съгласно чл. 48 от ЗЗП, като е предоставил възможността на Потребителя настоящите ОУ да бъдат съхранени от него на траен носител или в цифров вид на собствен компютър.


     2. Настоящите Условията за ползване /УП/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за защита на потребителите/ ЗЗП/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г. и действащите подзаконови нормативни актове в Република България.


     3. Предвид специфичността на предлаганите стоки, електронен магазин DIAVTO указва, че монтирането на закупените стоки трябва да става в сервиз от техническо компетентно лице. Своеволно монтиране на закупена стока, може да доведе до нейното погиване и отказ от приемане на рекламация или технически неизправно МПС и да застраши живота и здравето на участниците в пътното движение!

      

     4. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между Diavto,

     наричано по-долу за краткост „Diavto” от една страна и от друга страна - Получателят /-ите/ на стоки (наричан „Потребител /-и/”), които се предоставят чрез домейн: www.diavto.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.


     5. Стоки. Цени на стоките.
     5.1. DIAVTO.COM е електронен магазин за нови и втора употреба авточасти и консумативи.

     5.2. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.diavto.com

     5.3. Електронният магазин www.diavto.com предлага нови авточасти/консумативи. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗЗП за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) съгласно чл. 50 – 56 от същия закон, поради смесването им с такива втора употреба и невъзможността за отделянето им, както и да се докаже, че не са употребявани.

     5.4. Цените на стоките в сайта са посочени в лева не са включени разходи за опаковка. Предвид ползването на куриерска фирма за транспорт, с цел достигане на стоките в изрядно състояние, ние опаковаме по специален начин доставяните стоки.

     5.5. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

     5.6. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

     5.7. www.diavto.com си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

     6. Срокове и цени за доставка.

     Разходите за доставка са за сметка на Потребителя.

     6.1. Поръчки направени до 17:00 часа, се изпращат чрез куриерска фирма ЕКОНТ в рамките на същият или на следващия работен ден, но не по-късно от три работни дни.
     6.2. Пратките се изпращат за сметка на Потребител/получател.
     6.3. Цената на доставката се определя от куриерската фирма ЕКОНТ и е според теглото на поръчаната стока и другите условия, приложими към услугите и цените на ЕКОНТ.
     6.4. Цените за доставка, които се калкулират на сайта http://www.econt.com/tariff-calculator/ при извършване на поръчката от Ваша страна, са ориентировъчни. Възможно е да има разлика в крайната цена на куриерската услуга, която се определя от ЕКОНТ, а не от наша страна.
     6.5. www.diavto.com не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от DIAVTO обстоятелства.
     6.6. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси, несъответствие и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми www.diavto.com на Телефон 0895737595 .
     6.7 При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива няма да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и diavto не бъде незабавно уведомен на Телефон 0895737595, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
     6.8. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
     6.9. При отказ за получаване на стоката, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, diavto се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
     6.10. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на DIAVTO на
     Телефон 0895737595., съгласно т. 6.4 от УП.
     6.11. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи.
     6.12. В случай, че Потребител се възползва от опцията “Преглед, тест и избор на стока”, и в изпратената от нас доставка има повече от един артикул, клиентът може да върне избрана част, която счита за несъответстваща, като я изпрати на адрес посочен в товарителницата.

     7. Гаранция. Рекламация.

     7.1. DIAVTO не дава гаранция за закупени части/продукти/консумативи, накратко СТОКИ, втора употреба. Отговорността за пригодност на закупени стоки, монтаж и експлоатация е на лицето, което ги е закупило, предвид задължително условие в т. 3 от настоящите УП, за необходимостта за наличие на специфични технически познания за безопасно и правилно монтиране на закупената стока, относно техническата пригодност на ремонтираното МПС за безопасна експлоатация.
     7.2. Закупена стока от електронен магазин Diavto.com, може да бъде рекламирана само ако е придружена с протокол от техническо компетентно лице монтирало стоката в сервиз и/или от сертифицирано техническо средство за измерване годността на закупената стока, с които се установява несъответствието на стоката, съгласно условието на т. 3 от настоящите ОУ.

      

     8. Условия за връщане. Право на отказ

     Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

     Стандартни указания за отказ:

     8.1. Право на връщане имат само физически лица влизащи в категорията “потребител” съгласно параграф 13, т. 1 от ЗЗП, в срок до 14 календарни дни от получаване (влизане във владение) на закупени стоки чрез интернет страницата на Diavto.com.

     8.2. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на закупените и доставени стоки.

     8.3. При връщане на стока, предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и не по-късно от 14 дни.

     8.4. Потребителят поема преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 или 25 лева, в зависимост от тарифата на куриера, според разстояние, тегло и обем на доставената стока.
     Точната стойност на разходите за връщане можете да проверите, ако пазите документите по извършената доставка на поръчаната стока или на следния адрес: http://www.econt.com/tariff-calculator/.
     Без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор, ще извършим възстановяването на заплатената сума, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Потребителя поема преките разходи по връщане на стоките.

     8.5. Стоки, за които DIAVTO може да откаже частично или изцяло връщане на заплатени суми.
     Това са износващи се части/детайли и/или консумативи, като дискове, накладки, ремъци; брезенти и гюруци; изходящи тръбопроводи; шумозаглушители; катализатори, гуми, джанти и всякакви други нетрайни и износващи се авточасти и аксесоари, които в процес на монтаж/демонтаж или експлоатация се изхабяват и/или овехтяват. Това са части подложени на изхабяване, износване и ръжда по автомобила, износване/овехтяване на детайли, компоненти, възли и агрегати на двигатели, системи за сигурност, скоростни кутии, ходова част, електроника, шасита, кормилна уредба, горивна система, спирачна система, силово предаване, електрообзавеждане, както и всякакви видове технически (механични и електрически) увреждания, които могат да се квалифицират като повреда, настъпила при монтаж/демонтаж и експлоатация след монтаж на МПС. 

     8.6. При върнат продукт, за който е констатирано, че са заличени маркировъчни белези и/или има видима употреба и/или видимо нанесен дефект от некачествен монтаж и/или експлоатация след монтаж, DIAVTO ще прецени индивидуално за всеки случай, дали да бъде върната сумата изцяло или частично, след калкулиране на нанесените щети/овехтяването или да се откаже изцяло връщане на заплатената сума.
     В последния случай, клиентът остава собственик на заплатеният продукт.

     8.7. Съгласно т. 5.3 от Условията за ползване, за поръчани и с разрушена оригинална опаковка/стикери/маркери поставени от производителя на нови части или консумативи, Потребителят не може да упражни право на отказ съгласно чл. 57, ал. 1, т. 6 от ЗЗП за същите (връщане в 14-дневен срок) съгласно чл. 50 – 56 от същия закон, поради смесването им с такива втора употреба и невъзможността за отделянето им, както и да се докаже, че не са употребявани. Разрушаването на оригиналната опаковка/стикери/маркери довежда до автоматичното им категоризиране като части/консумативи втора употреба.
     8.8. За всеки върнат продукт се изготвя протокол, в който се вписва, наличие на разрушена оригинална опаковка, нарушена опаковка за многократна употреба, разкъсани и/или наранени и/или премахнати стикери или маркери. Наличието на което и да е от изброените в предното изречение е повод за пълен или частичен отказ за възстановяване на заплатени суми.

     8.9. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор и сте върнали доставеният продукт в наше владение, в срока по т. 8.2., т. 8.3. и т.8.4., и без изброените недостатъци в т. 8.5., т. 8.6., т. 8.7., от Условията за ползване , ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас.

     9. Не могат да се върнат части, които се захранват с електричетво. Всяка подобна част е проверена преди да бъде предложена на клиент. Примери - компютри, релета, модули, табла, бушони, сензори и т.н. Поради спецификата на частите и възможността електрическото напрежение в автомобила Ви да не са изрядни и това да причини изгаряне на ел. елементи, които няма как да се докаже, къде са дефектирали преди или след монтирането.

   • Newsletter